Kompetent arbetskraft växer inte på träd

På Lönhults gård utanför Höganäs i Skåne bedriver lantbrukaren Gustaf Lewenhaupt sin verksamhet. Förutom spannmål sysslar han och de fem anställda med fastighetsförvaltning, hästuppfödning och produktion av vindkraftsel.

Problemet? Att hitta arbetskraft för att expandera.

”Det är förvånansvärt svårt att hitta kompetent personal”, säger Lewenhaupt.

Eftertraktade egenskaper är teknisk kunskap, händighet och framför allt en bra attityd.

Sara Johnson är agronom på Hushållningssällskapet/HIR Skåne. Hon menar att det är anställningar som löper året runt som är svårast att hitta folk till.

”Maskinförare och djurskötare, där är det en utmaning att hitta arbetskraft”, säger hon. ”I trädgårdsnäringarna med säsongsanställningar av utländsk arbetskraft är det mycket lättare.”

För att locka till sig rätt arbetskraft måste arbetsplatsen uppfattas som attraktiv. Enligt Johnson och Lewenhaupt kan följande fyra punkter hjälpa dig på traven:

  • Platta till organisationen
  • Bygg ett lag
  • Bra och säkra maskiner
  • Lyft fram fördelarna med yrket

Reporter: Jonas Frändén