Ekonomikanalen

Konsultfirmans tre knep för att attrahera rätt personal

Svårigheten att hitta rätt kompetens är det största tillväxthindret för små- och medelstora företag i Sverige. Det visar en undersökning från Tillväxtverket.

Trafikkonsultfirman Trivector i Lund känner av detta problem även om de hittills har kunnat hitta den personal och den kompetens de eftersöker. Trivectors vd Christer Ljungberg ser tre skäl till att bolaget lyckats med detta.

Det handlar om att bygga ett starkt varumärke, om att finnas på rätt plats rent geografiskt och om att aktivt bygga upp och underhålla ett nätverk.

Transportområdet genomgår stora förändringar i dag och det hela påskyndas av corona. Digitaliseringstrenden påverkar transporterna.

Pandemin har fått arbetspendling och tjänsteresor att minska. Mer e-handel leder till färre resor till butiker men till mer logistik när varor ska levereras. Alla dessa trender spås på något sätt leva vidare även efter corona.

Reporter: Jonas Harrysson