Kraftig ränteuppgång men låg ränta

Många har riktat blickarna mot ”den amerikanska tioåringen” den senaste tiden. Det som då åsyftas är statsobligationer med 10 års löptid utgivna av den amerikanska staten.

Anledningen till att detta har hamnat i fokus är att räntan stigit kraftigt. På kort sikt är det en kraftig uppgång, från 0,6 procent sommaren 2020 till över 1,6 procent nu.

Om man tar ett längre tidsperspektiv ser det inte lika dramatiskt ut. 1,6 procent är fortfarande än väldigt låg ränta historiskt sett. 2000-talet inleddes med en ränta runt 7 procent och sedan har den gradvis fallit ned mot 2 procent.

De senaste månadernas ränteuppgång oroar för att högre obligationsräntor brukar påverka det allmänna ränteläget. Högre räntor skulle kunna komma att kyla av ekonomin och det är något som de flesta vill undvika just nu.