Kvinnor vinnare i kongressvalet

Utgången i det amerikanska mellanårsvalet bjöd inte på några större överraskningar när det gäller fördelningen i kongressen. Men det innebär inte att det inte blev förändringar.

Den kanske största förändringen i valet, som hade ett högt valdeltagande, var att en stor mängd kvinnor valdes in.