Ekonomikanalen

Kvinnors ekonomiska självförtroende ökar

Även om männen fortfarande har större ekonomiskt självförtroende så minskar skillnaden mellan könen. En undersökning visar att andelen kvinnor som anser sig ha bättre kunskaper än genomsnittet ökar med över 50 procent.