Ekonomikanalen

Aggressiva räntehöjningar väntar

snabbkoll på marknaden

Claes Måhlén, chefsstrateg på Handelsbanken, kommenterar läget på de finansiella marknaderna. Och som vanligt den senaste tiden är det inflationen som är i fokus.

Inflationen i eurozonen i augusti landade på 9,1 %. Det var högre än i juli och högre än förväntat. Förväntningarna på kraftfulla reaktioner från den europeiska centralbanken ECB stiger nu. En höjning med 0,75 procent på mötet nästa vecka ligger nu i korten.

ECB tar därmed rygg på sin amerikanska kollega Fed i strategin som går ut på att göra så mycket som möjligt nu för att bromsa ekonomin. I praktiken betyder detta snabba och kraftfulla räntehöjningar.

Riksbanken i Sverige förväntas följa samma strategi. Förväntningarna på räntemarknaden ligger nu på att styrräntan höjs med 1,75 procentenheter på två riksbanksmöten under hösten. Det skulle innebära en styrränta på 2,5 procent i slutet av året.

Läget på arbetsmarknaden talar också för att centralbankerna behöver agera kraftfullt. I juli skapades 528 000 nya jobb i USA och förväntningarna på augustisiffran, som släpps på fredag, ligger på över 300 000 nya jobb. Kraftfulla åtgärder från Fed skulle kyla av arbetsmarknaden och därmed minska inflationstrycket.