Till startsidanTill startsidan

Aggressiva räntehöjningar väntar

snabbkoll på marknaden

Claes Måhlén, chefsstrateg på Handelsbanken, kommenterar läget på de finansiella marknaderna. Och som vanligt den senaste tiden är det inflationen som är i fokus.

Inflationen i eurozonen i augusti landade på 9,1 %. Det var högre än i juli och högre än förväntat. Förväntningarna på kraftfulla reaktioner från den europeiska centralbanken ECB stiger nu. En höjning med 0,75 procent på mötet nästa vecka ligger nu i korten.

ECB tar därmed rygg på sin amerikanska kollega Fed i strategin som går ut på att göra så mycket som möjligt nu för att bromsa ekonomin. I praktiken betyder detta snabba och kraftfulla räntehöjningar.

Riksbanken i Sverige förväntas följa samma strategi. Förväntningarna på räntemarknaden ligger nu på att styrräntan höjs med 1,75 procentenheter på två riksbanksmöten under hösten. Det skulle innebära en styrränta på 2,5 procent i slutet av året.

Läget på arbetsmarknaden talar också för att centralbankerna behöver agera kraftfullt. I juli skapades 528 000 nya jobb i USA och förväntningarna på augustisiffran, som släpps på fredag, ligger på över 300 000 nya jobb. Kraftfulla åtgärder från Fed skulle kyla av arbetsmarknaden och därmed minska inflationstrycket.