Ekonomikanalen

”Riksbanken vill se en starkare krona”

Snabbkoll på marknaden

Riksbanken höjde som väntat styrräntan med en halv procentenhet till 3,00 procent. Det innebar inte att Erik Thedéens första räntebesked som riksbankschef var odramatiskt. Tvärtom.

Riksbanken är nu helt öppna med att de vill se en starkare krona och de agerar därefter. Bland annat säljer de av Riksbankens innehav i svenska statsobligationer med start i april. Detta görs för att stärka kronan berättar Claes Måhlén, chefsstrateg på Handelsbanken.

I april kommer en höjning med ytterligare 25 punkter, eller kanske till och med 50 punkter. När det gäller sänkningar av styrräntan signaleras inga sådana alls under hela Riksbankens prognosperiod, det vill säga fram till första kvartalet 2026.

Erik Thedéen är helt klart “en ny sheriff i stan” säger Claes Måhlén.