Byggbolagens pessimism på 31-årshögsta

Snabbkoll på marknaden

Fallande bostadspriser samt deppiga företag och konsumenter. Det kommenteras av Handelsbankens chefsstrateg Claes Måhlén i denna upplaga av Läget.

Enligt Valueguards HOX-index över utvecklingen på den svenska bostadsmarknaden sjönk priserna i december säsongsrensat med 0,6 procent. Sedan tippen i februari 2022 är priserna nu ned med närmare 13 procent. Och det lär inte stanna här. Handelsbanken räknar med fortsatta nedgångar till framåt sommaren och att priserna då fallit med runt 20 procent från toppen.

Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer kom nu på morgonen och det var ingen munter läsning. Både företag och hushåll ser mörkt på tillvaron. En siffra som stack ut var den som gäller byggsektorn, där förväntningarna på byggandet det kommande året är de mest pessimistiska sedan januari 1992.