Inte en valutaintervention, men…

Snabbkoll på marknaden

Efter en lång tids kräftgång stärks den svenska kronan. Detta efter att Riksbanken börjat valutasäkra valutareserven.

Den svenska centralbankens agerande är inte helt okontroversiellt menar Handelsbankens chefsstrateg Claes Måhlén.

Om kronan skulle förstärkas för mycket kan det hela betraktas som en valutaintervention, det vill säga att centralbanken agerar aktivt för att påverka valutakursen. Att göra något sådant kan vara politiskt känsligt.

Sen är det långt ifrån säkert att hela kronförstärkningen beror på Riksbankens agerande. Det är troligt att andra aktörer passat på att köpa kronor vilket hjälpt till att stärka den svenska valutan.