Ekonomikanalen

”Lån är enda alternativet i dag”

- Jan Häggström om ändringsbudgeten

Regeringen skjuter till 11 miljarder i en tilläggsbudget på grund av flyktingkrisen. Just nu var att låna den enda gångbara lösningen för att finansiera detta. Det menar Handelsbankens chefekonom Jan Häggström.

På längre sikt blir det intressant att se hur kostnaderna kopplade till ökat flyktingmottagande kan finansieras. Dessutom menar Häggström att det viktiga nu är att se till att nyanlända snabbt kan komma i arbete. En lösning är att få till lägre ingångslöner.

Dessutom är det nu ett bra läge att ta diskussionen om hur ersättningarna i välfärdssystemen ska se ut i framtiden.

Personer

Jan Häggström