Lantbruksfastigheter lockar under coronakrisen

Lantbruksfastigheter har historiskt sett varit en stabil tillgång, men hur ser marknaden ut nu? Per Skargren, segmentschef Skog & Lantbruk på Ludvig & Co, tidigare LRF Konsult, kommenterar läget.

Han berättar om prisutvecklingen på lantbruksfastigheter och skogsmark, som under lång tid ökat samtidigt som prisskillnaderna i norr och söder ökar.

”Vi har en hög kapitaldensitet i södra Sverige. Det är mycket kapital och många människor med intresse av att äga skog i kombination med närhet till industrin och exportmöjligheter”, säger Per Skargren.

Han berättar att coronaviruset har fått intresset att öka eftersom det är en stabil investering över tid jämfört med börsen. Det har fått många, framför allt de som redan äger mark, att intressera sig för att köpa mer.

Samtidigt som köparnas intresse ökar märker också Per Skargren att säljarna är mer avvaktande.

”Det kan vara förståeligt. Man ska ut och sälja en viktig och värdefull tillgång i en marknad som känns osäker.”

Redaktör: Petra Bergman