Liten ljusning i bostadsbristens Sverige

207 av landets 290 kommuner anger att det råder brist på bostäder. Det visar Boverkets rapport Bostadsmarknadsenkäten för 2021. Men de senaste åren har läget förbättrats något.