Till startsidanTill startsidan

Makroekonom: Fler krispaket lär följa

Regeringen har presenterat ett krispaket värt 300 miljarder kronor som ska mildra de ekonomiska effekterna av coronaviruset.

Paketet innefattar nya regler för korttidspermittering, ett utökat statligt ansvar för sjuklön och en möjlighet för företag att stärka sin likviditet som administreras via skattekontot.

Likviditetsförstärkningen kommer genom att företag kan få anstånd med betalning av preliminärskatt på lön, mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter. Detta ska enbart gälla livskraftiga och seriösa företag. Vilka företag detta är kan på kort sikt bli svårt att avgöra menar Anders Bergvall, makroekonom på Handelsbanken.

Krispaketet välkomnas av många men vissa, som till exempel Svenskt Näringsliv, menar att det inte räcker till. Anders Bergvall räknar med att det mycket väl kan bli så då krisen långt ifrån är över.

”Det finns mycket som talar för att det kommer att krävas betydligt mer krispaket de närmaste månaderna”, säger han.

Till att börja med kan det bli tal om riktade stöd till besöksnäringar och byggbranschen till exempel. Det kan även behövas generella stöd till kommuner. Till hösten då vi troligt är inne i en recession med stigande arbetslöshet kan det i stället bli tal om generella efterfrågestimulanser.

Programledare: Petra Bergman