EFN 10 årEFN 10 år

Valutorna är högintressanta

De finansiella marknaderna har haft en synnerligen stökig inledning på året. Räntestrateg Andreas Skogelid kommenterar hur det har varit och vad som är på gång.