Påskeffekten som missas

Råvarupriserna är lägre, i Asien handlas ledande börser kring noll. Chefstrateg Claes Måhlén kommenterar läget på marknaderna.