Ekonomikanalen

Marçal: ”Väldiga marknadsreaktioner väntar”

EU och Storbritannien har kommit överens om ett utkast till ett Brexitavtal.

”Det var väntat men samtidigt har det slagit ned som en bomb i Storbritannien”, säger Katrine Marçal.

Det Storbritannien absolut inte vill är att tvingas lämna EU den 29 mars utan ett avtal. Den stora stötestenen är fortfarande gränsen mellan Nordirland och republiken Irland.

Lösningen som föreslås i avtalet verkar bli att Storbritannien på något sätt stannar i EU:s tullunion. Detta är mycket kontroversiellt i Storbritannien.

Den brittiska regeringen träffas i dag och EU förväntas ha ett extramöte under november. Men även om detta går bra så återstår det stora eldprovet, att få avtalet igenom det brittiska parlamentet.

Om detta inte lyckas kan allvarliga konsekvenser vänta: ”Faller avtalet i det brittiska parlamentet i december kommer vi nog få en väldigt stor marknadsreaktion”, säger Katrine Marçal.