Mårder: ”Företagare är överoptimistiska”

Konjunkturindikatorn i organisationen Företagarnas småföretagsbarometer är nere på den lägsta nivån sedan 2013.

Detta är en tillbakablickande siffra.  När företagen blickar framåt ser det däremot ljusare ut. Företagarnas vd Günther Mårder menar dock att denna siffra ska tas med en nypa salt.

”Vi vet att företagare alltid är överoptimistiska”, säger han.

Det största hindret för fortsatt tillväxt, enligt undersökningen, är svårigheten för företagen att hitta lämplig arbetskraft.

Småföretagsbarometerns tas fram av Företagarna i samarbete med Swedbank och Sparbankerna.