Ekonomikanalen

Mats Dillén: ”Centralbankens oberoende en stor fråga”

Regeringen har tillsatt en parlamentarisk kommitté som ska se över Riksbankens arbete, bland annat mål och medel för penningpolitiken samt centralbankens ansvar för den finansiella stabiliteten.

Mats Dillén, som är ordförande för riksbanksutredningen, menar att det är läge att modernisera den befintliga riksbankslagen. Den har inte hängt med i allt som förändrats när det gäller centralbankernas agerande de senaste åren. ”Det gäller att hinna ikapp verkligheten med lagstiftningen”, säger han.