”Medvetenheten på marknaden är stor i dag”

För första gången sedan finanskrisen 2008 sjönk bostadspriserna i Västerbottens län med två procent. Bo-Gunnar Samuelsson, delägare på Mäklarcity, kommenterar Umeås bostadsmarknad med fokus på bland annat studentbostäder, större bostadsrätter och nyproduktion.

Programledare: Elina Tyskling