Ekonomikanalen

Mer direkta stöd i senaste krispaketet

Regeringen presenterade på onsdagen ytterligare ett stödpaket till företag som drabbas av coronakrisen.

Paketet innefattar bland annat 40 miljarder kronor i direkta stöd till företagen, sänkta sociala avgifter under fyra månader samt statliga garantier för banklån.

Nedsatta hyror för utsatta branscher och nya möjligheter att skjuta upp skatteinbetalningar finns också med bland krisåtgärderna.

”Det här kommer att underlätta för småföretagen, men jag tror att det kommer att krävas fler riktade insatser för utsatta branscher”, säger Anders Bergvall, makroekonom på Handelsbanken.

Han tror dessutom att det kommer fler stödpaket, om inte tidigare så i vårpropositionen i april.

Även om det handlar om stora summor ser inte Bergvall det som något stort problem för Sveriges ekonomi då statsskulden är låg.