Ekonomikanalen

Michael Green: ”Ett hårt och slitsamt arbete som måste göras”

Handelsbankens resultat för det första kvartalet blev en besvikelse på flera punkter och aktien faller kraftigt. Vd Michael Green är inte alls nöjd men menar att ett arbete med att bland annat göra banken mer effektiv är inlett.
”Vi ska titta över vårt sätt att organisera banken och se om vi kan hitta dubbelarbeta och effektiviseringar i stort”, säger han.

Allt är däremot inte dåligt enligt bankens vd. Kundnöjdheten är hög, private banking-verksamheten går bra och bankens balansräkning är mycket stark. Det sistnämnda är inte minst viktigt i dessa tider av geopolitisk oro.

Reporter: Christer El-Mochantaf