Miljardsatsning tar upp fisken på land

Sotenäs kommun storsatsar på en laxodling på land. En viktig insats för kommunen enligt Maria Vikingsson, kommundirektör i Sotenäs.

”Det är en investering på 17 till 20 miljarder kronor och 2 000 arbetstillfällen”, säger hon och uppger att det kan locka fler invånare och företag till kommunen.

Pär Eriksson, ordförande tekniska utskottet Sotenäs kommun, berättar att tanken är att det i första vågen ska komma etablerad och kunnig arbetskraft in i kommunen.

”Sedan kompletterar vi den arbetskraften, så vi har ungefär en ställtid på fem år för att se till att vi både har utbildat och rekryterat folk” säger han och uppger att även om Sotenäs med sina 9 000 invånare är en liten kommun så är regionen runt omkring stor.

Idén med att odla fisken på land ska göra att den är mindre utsatt för föroreningar och dessutom kan den hållas antibiotikafri. Satsningen ska vara i gång 2025 och odlingen planeras intill Hogenäs industriområde.

Förhoppningen är att också locka fler företag att etablera sig i kommunen när verksamheten tagit fart.

”Vi tänker att det är många industrier som kan hänga på och bli kringindustrier”, säger Maria Vikingsson.

Redaktör: Anders Frick