Ekonomikanalen

Miljö och tillväxt gör spårtrafik attraktiv

Snabba tåg gynnar alla. Det menar Bruno Susak, vd för infrastukturbolaget Systra Norden. Även om de största vinnarna är storstäder får också de mindre orterna avlastning på den regionala banan.

Trots att regeringen fortfarande inte beslutat kring höghasighetsjärnvägen i Sverige har det franska bolaget Systra identifierat Norden som en hemmamarknad och skalar upp verksamheten i regionen.

Programledare: Anders Frick