Ekonomikanalen

Mjölkbondens två problem

Mjölkproduktionen är en betydande del för Sveriges näringsliv, men globaliseringen och en ökad konkurrens gör det svårt för de svenska mjölkbönderna.

”Ett grundproblem är att vi har högre kostnader i Sverige. Det är egentligen hela förklaringen. Det leder successivt till att det blir sämre resultat i svensk mjölkproduktion och då läggs de gårdarna ned. Då importerar vi allt mer. Det är en ganska tydlig bild.”

Linda Vikström pratar med Torbjörn Iwarson, råvaruexpert, Svenska Commodities.