Ekonomikanalen

Modis största utmaningar

Den sittande premiärministern Narendra Modi och hans parti BJP vann det indiska valet i maj med oväntat stor marginal.

Att en premiärminister lyckas bli omvald ser Abhinav Rathee, portföljförvaltare på C Worldwide, som ”en välkommen signal på att Indien är en mognande demokrati”.

Narendra Modi borde nu fortsätta att arbeta med de pågående reformerna inom skattesektorn, företagssektorn och övervakningen av penningpolitiken menar Abhinav Rathee. Samtidigt borde Modi ta tag i en rad nya områden inom juridiken, administrationen, arbetsmarknaden och finansiering av politiska kampanjer.

Som om inte detta var nog står landet inför utmaningar som krisen inom systemet för skuggbanker och en allt mer orolig geopolitisk miljö.

Reporter: Ara Mustafa