Ekonomikanalen

Nationalekonomen: Sänk inte räntan för snabbt

Fredrik N G Andersson är docent i nationalekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och han säger att man för att förstå inflationen måste ha koll på de tre ”p:na”: Putin, pandemin och penningpolitiken. Nu menar han att effekterna av de två första p:na bedarrat men att den förda penningpolitiken fortfarande påverkar.

– Penningpolitiken var oerhört expansiv under pandemin men i Sverige var den expansiv även innan pandemin. Vi hade negativa räntor och Riksbanken köpte massa värdepapper, även i högkonjunkturen 2015-2019.
Idag ser han en riksbank som agerar annorlunda.
– Man för en mycket mer stram, balanserad och förnuftig linje nu.

Men även om han tycker att Riksbanken agerat rätt på senare tid är det ändå där han ser den största risken framåt.
– Risken om inflationen nu faller ner till två procent och Riksbanken då lättar på trycket är att vi får en snabb konjunkturuppgång. Då finns risken att inflationen kommer tillbaka.
– Och tar den då fart och biter sig fast igen så kan det vara jättesvårt att få ner den permanent. Förhoppningsvis håller Riksbanken kvar vid en åtstramande linje, säger Fredrik N G Andersson.