Nio miljarder investeras i hamnens framtid

EFN tar pulsen på Göteborgs hamns nye vd Elvir Dzanic. Han förklarar hur hamnen ska fortsätta att utvecklas efter nästan 400 år, varför han inte tror på ett nytt strejkhot och hur investeringar ska locka fler stora fartyg till Göteborgs hamn.

Reporter: Anders Frick.