Nu ska miljardstöden från EU fördelas

I EU:s så kallade Regionalfond kommer det fram till 2027 att finnas 20 miljarder kronor att söka för små och medelstora svenska företag. Åtta miljarder kommer från EU:s budget och resten kommer i form av medfinansiering från offentliga och privata aktörer i Sverige.

I inslaget tipsar Västra Götalandsregionens Helena Starfelt och om hur man som företagare kan göra för att ta del av pengarna.

Det är Tillväxtverket som ansvarar för regionalfondsmedlen i Sverige men innan stöden når företagen har de gått via “mellanhänder” på regional och lokal nivå, som exempelvis regioner och kommuner.

Stöden kommer vanligtvis inte som rena kontantstöd utan oftare i form av tillgängliggörande av lokaler, labbmiljöer, konsulttjänster och liknande. Men det finns också så kallade finansieringsinstrument som kan vara lån, garantier eller riskkapital.

De flesta branscher kan vara aktuella för stöd, enligt Helena Starfelt:

”Allt ifrån tillverkande industri till företag inom kulturella och kreativa näringar till företag som jobbar med inriktning mot den blå ekonomin”, säger hon.

Redaktör: Jonas Frändén