EFN 10 årEFN 10 år

Nyföretagandet blomstrar

Första kvartalet 2021 nådde nyföretagandet en ny toppnotering. Under årets tre första månader bildades 22 116 nya företag och trenden ser ut att hålla i sig.