Ekonomikanalen

Obbola får världens största kraftlinerfabrik

SCA satsar nu 7,5 miljarder kronor på sin nya kraftlinerfabrik i Obbola utanför Umeå. I detta inkluderas miljöinvesteringar på cirka en miljard.

Kraftliner används till att framställa wellpapp och när efterfrågan på hållbara förpackningar ökar stiger också efterfrågan av kraftliner.

Kapaciteteten i fabriken ökar till 725 000 ton och kommer enligt Per Strand, projektdirektör för projektet Aurora på pappersbruket i Obbola, ha en stor påverkan på regionen.

"För skogsägarna i Västerbotten kommer vi att vara en köpare av råvara under lång tid framöver", säger han.

Dessutom kommer den moderna fabriken kräva nya digitala arbetssätt och ett utökat samarbete med Umeås hamn.

Mer e-handel och ett ökande intresse för hållbara förpackningar är två faktorer som ligger bakom beslutet att göra investeringarna.

”Vi ser förändrade mönster i konsumenternas köpbeteende. E-handel gör att man använder förpackningar på ett annat sätt, framförallt mer förpackningar”, säger Per Strand

Redaktör: Anders Frick.