Ekonomikanalen

Världsekonomin växer i takt

För första gången på många år växer världsekonomin i takt. Ingen av de stora ekonomierna befinner sig i en lågkonjunktur. Det konstaterar OECD. Men det finns en baksida, de höga hushålls- och företagsskulderna i främst tillväxtekonomier.