Pensions-vd: Staten tar inte ansvar vid upphandling av pension

Statliga bolag är duktiga på att ställa krav på hållbarhet när det gäller allt från fruktkorgar till ekokaffe. Men när det gäller pengar, kapital och pensioner ser det annorlunda ut menar SPP:s vd Staffan Hansén.

”Det tror vi är för att kapital är ansiktslöst. Man ställer inte riktigt krav vid pensionsupphandlingar, det tycker vi man borde göra”, säger Staffan Hansén.

”Vi vill ha lite fruktkorgstänket in på pensionerna också”, fortsätter han.