EFN 10 årEFN 10 år

Id-kontrollens ekonomiska konsekvenser

Per Tryding, vice vd på Sydsvenska Handelskammaren berättar om de ekonomiska följderna i region Skåne efter införandet av id-kontroller.