Ekonomikanalen

Plus och minus med svag svensk krona

Varför är det så tvära kast på börsen, varför kommer det bli en uppköpsvåg av svenska företag och varför borde du investera i utländska fonder. Det svarar Per Wall, rådgivande förvaltare på Handelsbanken i Göteborg, på.

De tvära kasten på börsen det senaste året beror på en mängd olika faktorer menar Per Wall. Men framför allt är det två amerikanska män som ligger bakom, presidenten Donald Trump och Fedchefen Jerome Powell.

Att den svenska kronan är svag har knappast förbigått någon. En konsekvens av detta är att svenska kvalitetsbolag blir billigare att köpa för utländska företag.

Den svaga svenska kronan är också en av anledningarna till att det är bra att investera i utländska fonder. En annan anledning är att det ger en bra riskspridning.

Programledare: Anders Frick