Ekonomikanalen

Så går det för premiepensionen

Fjolårets uppgång på aktiemarknaderna globalt fick premiepensionsfonderna att växa. Sedan start har fonderna växt i genomsnitt 6,5 procent per år men under 2019 års starka börsuppgångar växte de i genomsnitt med 29,5 procent. När coronakrisen slog till har värdet sjunkit med i genomsnitt 9 procent.