Ekonomikanalen

”Projektet är mycket olönsamt”

- Utredare om höghastighetståg i Sverige

Sverige står inför det största infrastrukturbeslutet på 150 år, en ny stambana med höghastighetståg som ska binda ihop de största städerna. Men projektet är kritiserat och det är framför allt den samhällsekonomiska kalkylen som ifrågasätts.

Nationalekonomen Åsa Hansson hävdar i en färsk rapport att de beräkningar som ligger till grund för beslutet är högst tveksamma. Framför allt efterlyser hon i samtalet med EFN fler alternativ för de styrande att ta ställning till.