Ekonomikanalen

Ta vara på de äldres erfarenheter

Det finns för många fördomar mot äldre menar Christina Tallberg, ordförande i PRO. De äldres erfarenheter och kunskaper utnyttjas alldeles för dåligt.

Når det gäller politiska frågor menar Christina Tallberg att det behöver göras något åt pensionssystemet.

Programledare: Niklas Ekdal och Nicolina Söderqvist.