Ekonomikanalen

Rädsla för elprischock tömmer landets vedlager

Intresset för veduppvärmning ökar explosionsartat i väntan på vinterns elprissmocka. Men risken är att många agerar för sent – vedlagren sinar i Sverige och försäljare kan inte möta efterfrågan.