”Räkna med magrare år framöver”

Handelsbanken spår magrare år framöver i sin konjunkturprognos. Och de anser att världsekonomin är klent rustad för en kraftig lågkonjunktur.

Varken centralbanker eller regeringar har så mycket verktyg kvar i sina verktygslådor för att bekämpa en nedgång.

Även om Handelsbanken ser en nedgång så kunde det varit ännu värre menar chefsekonomen Christina Nyman.

”Vi förväntar oss en tydlig inbromsning i tillväxten i år och kommande år men inte en global recession”, säger Christina Nyman.

Handelsbanken räknar med en tydlig inbromsning i USA och Kina i år.

I Sverige bromsar tillväxten in i år på grund av utvecklingen inom bostadssektorn. Arbetsmarknaden spås dock vara fortsatt stark i år för att vika från och med 2020.

Handelsbanken räknar med att Riksbanken höjer räntan i september i år och att kronan förstärks marginellt mot både euron och kronan.

Programledare: Petra Bergman