Ekonomikanalen

Regleringar – hot eller möjlighet för Kalix löjrom?

Det är bara rom från siklöja som har trålats i Bottenvikens innersta del som får kallas Kalix löjrom. Men fiskare och myndigheter är inte överens om hur fångsten ska regleras.

Fisket har förvaltats gemensamt av myndigheter och fiskare. I fjol infördes ett tak för hur mycket siklöja som får tas upp under en säsong.

Yrkesfiskaren Ingvar Lerdin på Seskarö i Haparanda skärgård är en av de 30-tal fiskare som har tillstånd att tråla efter siklöja. Han tycker att det ska vara mer regional självförvaltning och mindre inblandning av myndigheter.

Utredaren Martin Rydgren på Havs- och vattenmyndigheten menar att fångsttaket är viktigt.

”Forskarna som står för den biologiska rådgivningen flaggade för att beståndet förra året
var i ett sådant skick att de rekommenderade att fisket skulle dras ner”, säger han.

Rydgren berättar att beståndet av siklöja var riktigt i botten vid slutet av 90-talet. Det saknades regler och de var nära att helt stänga fisket. Dåvarande Fiskeriverket beslutade då om skärpta bestämmelser och särskilda tillstånd.

”Sedan dess har beståndet tuggat på uppåt”, säger Martin Rydgren.

Samtidigt blir antalet yrkesfiskare allt färre i Sverige. Ingvar Lerdin är orolig för återväxten. Han menar att regleringarna och myndigheternas krav gör att ungdomar drar sig för att satsa på fiske.

”Om inget händer kommer antalet yrkesfiskare att halveras inom en tioårsperiod”, bedömer Lerdin.

Reporter: Jonas Harrysson