Reporäntan höjs och läggs ned

Riksbanken meddelade att reporäntan höjs med 0,25 procentenheter till 0,25 procent.

Detta innebär att räntan hu höjts med 0,75 procentenheter från den absoluta bottennivån för styrräntan som nåddes 2016.

Reporäntan som infördes 1994 var som högst 1995 och 1996 då den nådde 8,91 procent.

8 juni i år går reporäntan i graven då ett namnbyte till Riksbankens sttyrränta genomförs.