Robotar tar över kommunens tråkiga jobb

Vissa administrativa uppgifter ska tas över av mjukvarurobotar i Lunds kommun. Uppgifterna är bland andra att tilldela barn rätt skola vid skolstart och att handlägga ärenden.

”Vi har identifierat 180 processer som kan automatiseras”, säger digitaliseringschef Åsa Melvanius och uppger att det kan frigöra utbildad personal till andra uppgifter.

Trots att arbetet med mjukvarurobotarna bara börjat, har de redan gett resultat i antalet sparade arbetstimmar. Åsa Melvanius uppskattar att processen kan spara kommunen många miljoner och användas på flera områden.

"Det finns en massa användningsområden där vi skulle kunna använda AI. Mycket kanske kring förebyggande arbete där vi kan ge en bättre service."

Redaktör: Anders Frick.