Romer bakar tillväxt med nya recept

Katrine Marçal förklarar Ekonomipristagarna

Årets Ekonomipris till Alfred Nobels minne gick till Paul Romer och William Nordhaus. Båda har åstadkommit ett betydande avtryck på den ekonomiska forskningen, men vad har de egentligen gjort?

Akademin motiverade:  Priset går till Paul Romer ”för att ha integrerat teknisk utveckling i långsiktig makroekonomisk analys”.

Romers teori går ut på att teknologisk innovation driver tillväxten bättre än att effektivisera de invanda mönstren. För att förklara står Katrine Marçal vid bakbordet med ingredienserna till en sockerkaka. I stället för att baka 50 sockerkakor snabbare hittar hon på nya saker att förvandla ingredienserna till och på så sätt skapa större värde. Nyckelorden är nya recept.