Ekonomikanalen

Rot-avdraget mindre gynnsamt

Regeringen sänkte rot-avdraget från 50 till 30 procent vid årsskiftet. Detta innebär att det inte har blivit lika fördelaktigt för alla att anlita en hantverkare. Enligt Ylva Yngvesson som är privatekonomisk expert och analytiker gynnar det bara dem som har högre inkomster.

Tina Halldén intervjuar Ylva Yngveson om vad sänkningen av Rot-avdraget innebär.