Ekonomikanalen

Så avslöjar du företagens skuldgömmor

Företag med stora skulder kan drabbas hårt om räntorna stiger. Vilka bolag som har höga skulder kan man enkelt se i balansräkningen. Eller?

Ara Mustafa förklarar hur skulder eller skuldliknande situationer kan döljas genom preferensaktier, D-aktier och joint ventures. Hur du ska gå tillväga för att se igenom arrangemangen avslöjas också.