Ekonomikanalen

Så blir upphandlingen klimatsmart

Sveriges offentliga upphandlingar kan bli mer klimatsmarta.

"I Sverige årligen upphandlar det statliga för 683 miljarder så det är en enorm köpkraft och vi kan verkligen påverka marknaden", säger Karin Peedu, upphandlingsstrateg på SKR.

En mer klimatsmart upphandling sker för att Sverige ska uppnå målen i Agenda 2030, där bland annat matsvinnet ska halveras. Göteborg Stad är en förebild när det gäller klimatsmarta upphandlingar och har bland annat infört fossilfria förskolor.

Redaktör: Anders Frick