Så digitaliseras ett produktionsföretag

Gallernätstillverkaren Garantell mottog nyligen pris för sin digitaliseringsstrategi i IVA:s företagstävling Smart industri. På tre år har företaget gått från att producera för lager till helt kundanpassade lösningar.

"Det viktigaste är att man vet varför man finns till och för vem. Vilket värde man vill skapa", säger företagets vd Mikael Axelsson.

Framöver planerar Garantell en stor utbyggnad av fabriken i Värnamo.

Reporter: Anders Frick