Ekonomikanalen

Så fördelas elen vid kris

Vid varje given tidpunkt måste det råda balans mellan användning och produktion av el i Sverige. Om inte utbudet räcker till för att matcha efterfrågan uppstår effektbrist. Då måste vissa abonnenter manuellt kopplas bort från elnätet under en begränsad tid. Vilka som kopplas bort sköts via systemet Styrel som administreras av Svenska Kraftnät.