Ekonomikanalen

Så fungerar arrende

Arrende innebär enkelt förklarat att en jordägare hyr ut mark. Den som hyr kallas arrendator och vad marken ska användas till avgör vilken typ av avtal som skrivs. Det finns fyra huvudtyper.

Jordbruksarrende avser åker- och betesmark. Det finns två varianter, där endast markhyra kallas sidoarrende. Om ett bostadshus ingår kallas det däremot gårdsarrende.

Bostadsarrende gäller för bostadshus utan någon typ av jordbruksmark. Oftast står olika typer av fritidshus på sådan mark, men permanentbostäder förekommer också.

Anläggningsarrende skrivs för mark där det bedrivs näringsverksamhet. Det kan exempelvis vara lager, fabriker, skidbackar eller vindkraftparker.

Allt som inte faller under de tre ovanstående kategorierna blir lägenhetsarrende. Det kan vara kolonilotter, lekplatser, parkeringsplatser eller kajplatser.