Ekonomikanalen

Så fungerar blockchain

Blockchain-tekniken används för att lagra olika typer av information digitalt. Den har många användningsområden, men det mest kända är kanske kryptovalutan bitcoin.

Tekniken bygger på att block av information länkas samman och bildar en kedja. Om informationen i ett block ändras bryts kedjan och den blir ogiltig.

Med hjälp av ett nätverk av datorer lagras informationen på flera ställen. En dator i nätverket kallas node. Om en ogiltig version av kedjan dyker upp finns den gamla versionen kvar på de andra datorerna i nätverket.

Några av noderna arbetar med att lägga till nya block i kedjan och kallas då även för miners. Mining kräver enorma mängder tid, energi och datakraft. Den som lägger till ett block i kedjan får betalt, till exempel i form av nya bitcoin.

Informationen i blocken kan vara vad som helst. Det kan vara finansiella transaktioner, men också valröster eller medicinska journaler.